Terminai ir taisyklės

Įžanga

 

Džiaugiamės, kad apsilankėte TAIKOREIKIA.LT internetinėje parduotuvėje ir vertiname Jūsų susidomėjimą mūsų siūlomais gaminiais. Žemiau pateikiame svarbias naudojimosi e-parduotuve taisykles. Bet kokiam e-parduotuvės TAIKOREIKIA.LT naudojimui taikomos šios Naudojimosi Sąlygos. Šios Sąlygos gali būti taisomos, koreguojamos ar keičiamos, pvz. dėl prekių įsigijimo ar paslaugų teikimo. Registruodamiesi e-parduotuvėje ar skaitydami informaciją, kuriai nereikia prisijungimo, jūs patvirtinate, kad vadovausitės tuo metu galiojančiomis Naudojimosi Sąlygomis.

 

Ši e-parduotuvė yra kuriama itin atidžiai. Vis dėlto mes negalime prisiimti visiškos atsakomybės ir garantuoti, kad informacija ir duomenys pateikiami laiku, tiksliai ir pilnai. TAIKOREIKIA.LT pasilieka teisę bet kuriuo metu be išankstinio perspėjimo taisyti ar keisti čia pateiktą informaciją ir duomenis. Taip pat, bet kuriuo metu mes galime visiškai arba dalinai sustabdyti e-parduotuvės veikimą ar jos teikiamas paslaugas. Dėl interneto ir kompiuterių sistemų prigimties, TAIKOREIKIA.LT negali prisiimti atsakomybės už nepertraukiamą TAIKOREIKIA.LT e-parduotuvės prieinamumą.

 

Registracija, Slaptažodis

 

Kai kurie TAIKOREIKIA.LT svetainės/e-parduotuvės puslapiai gali būti apsaugoti slaptažodžiu. Minėtus puslapius, dėl verslo operacijų saugumo, gali pasiekti tik registruoti Vartotojai. TAIKOREIKIA.LT pasilieka teisę atmesti bet kurio Vartotojo registraciją. TAIKOREIKIA.LT pasilieka teisę kai kuriuos puslapius, kuriuos anksčiau buvo galima pasiekti neprisiregistravus, padaryti prieinamus tik prisiregistravusiems Vartotojams. Taip pat TAIKOREIKIA.LT turi teisę bet kuriuo metu ir be įsipareigojimo paaiškinti priežastis, blokuodami Vartotojo Prisijungimo Duomenis (aprašyta žemiau), neleisti Vartotojui prisijungti prie slaptažodžiu apsaugotų puslapių, ypač tuo atveju, jei Vartotojas:

 

* registracijai naudoja melagingus duomenis;

* pažeidžia šias Naudojimosi Sąlygas arba neatsakingai elgiasi su savo Vartotojo Duomenimis;

* pažeidžia bet kokius kitus TAIKOREIKIA.LT e-parduotuvės reikalavimus;

* ilgą laiką nesinaudojo TAIKOREIKIA.LT e-parduotuve.

 

Registruodamasis Vartotojas privalo pateikti tikslią informaciją ir, jei ši informacija pasikeičia, nedelsdamas ją atnaujinti. Vartotojas privalo užtikrinti, kad jo elektroninio pašto adresas ir adresas yra galiojantys ir jais su juo galima susisiekti. Vartotojui registruojantis, jam bus suteikta galimybė susikurti prisijungimo kodą, kurį sudaro Vartotojo ID ir slaptažodis („Vartotojo Duomenys“). Vartotojas privalo užtikrinti, kad jo Vartotojo Duomenys nebus atskleisti trečiosioms šalims, ir yra atsakingas už visas operacijas ir veiksmus, kurie buvo įvykdyti naudojantis jo Vartotojo Duomenimis. Kiekvieną kartą baigdamas naršyti mūsų e-parduotuvėje, Vartotojas privalo atsijungti nuo visų slaptažodžiu saugomų puslapių. Jei Vartotojas sužino, kad trečioji šalis naudojasi jo Vartotojo Duomenimis, jis privalo nedelsdamas informuoti TAIKOREIKIA.LT raštu arba, jei tai tuo atveju priimtina, elektroniniu paštu. Gavę tokį pranešimą, TAIKOREIKIA.LT e-parduotuvės prižiūrėtojai panaikins galimybę prisijungti naudojantis šiais Vartotojo Duomenimis. Vartotojas prie TAIKOREIKIA.LT e-parduotuvės vėl galės prisijungti tik iš naujo prisiregistravęs. Vartotojas bet kuriuo metu gali pateikti raštišką prašymą nutraukti jo registraciją, jei toks duomenų panaikinimas nepakenks jo sutartinių santykių galiojimui. Gavę prašymą, TAIKOREIKIA.LT pašalins visus vartotojo duomenis ir kitą su Vartotoju susijusią asmeninę informaciją, kai tik ši informacija taps nebereikalinga.

 

Gaminiai, paslaugos

 

Šioje svetainėje TAIKOREIKIA.LT pateikia informaciją apie gaminius ir paslaugas, kurių kai kuriose miestuose ir/ar šalyse gali nebūti. TAIKOREIKIA.LT negarantuoja, kad visos prekės ir paslaugos, nurodytos šioje svetainėje, bus prieinamos Jūsų mieste/šalyje. Visą informaciją apie Jūsų mieste/šalyje parduodamus TAIKOREIKIA.LT gaminius ir teikiamas paslaugas gausite vietinėje TAIKOREIKIA.LT atstovybėje.

 

Atsakomybė

 

TAIKOREIKIA.LT labai stengiasi apsaugoti savo e-parduotuvę nuo kompiuterinių virusų, tačiau mes negalime garantuoti, kad joje nėra jokių virusų. Vartotojas turėtų imtis būtinų atsargumo priemonių ir, prieš parsisiųsdamas mūsų e-parduotuvėje skelbiamą informaciją, patikrinti ją antivirusine programa. Šias rekomendacijas pateikiame Vartotojo saugumo užtikrinimui, ir jokiu būdu ne siekdami apsunkinti jo apsilankymą mūsų e-parduotuvėje.

 

Nuorodos

 

TAIKOREIKIA.LT e-parduotuvėje gali būti pateikiama nuorodų į trečiųjų šalių (produktų gamintojų) tinklalapius. TAIKOREIKIA.LT neprisiima jokios atsakomybės už šių tinklalapių turinį ir nereklamuoja bei neremia šių tinklalapių ar jų turinio, nes TAIKOREIKIA.LT negali kontroliuoti juose pateikiamos informacijos ir būti už ją atsakingi. Visa atsakomybė dėl lankymosi minėtuose tinklalapiuose tenka pačiam Vartotojui.

 

Autorinės teisės

 

Šios svetainės autorinės teisės priklausoTAIKOREIKIA.LT grupės įmonėms. Visi tekstai, paveikslėliai, grafika, audio, video ir animuoti dokumentai, prekių ženklai ir kitas šios svetainės turinys yra saugomi autorinių teisių ir kitų intelektualinės nuosavybės apsaugos įstatymų. Svetainėje pateiktą medžiagą draudžiama keisti, kopijuoti, platinti, parduoti, išnuomoti, papildyti, ar kaip kitaip naudoti komerciniais tikslais prieš tai negavus raštiško leidimo. Gavus leidimą, bet kokia TAIKOREIKIA.LT e-parduotuvės turinio ar jo dalies kopija privalo būti pažymėta tokiu autorines teises nurodančiu užrašu "© [Metai] taikoreikia.lt, Lietuva. Visos teisės saugomos.“ Savo asmeniniam naudojimui TAIKOREIKIA.LT svetainėje pateiktą medžiagą galite skaityti, kopijuoti, spausdinti ar kitaip išsisaugoti, tačiau griežtai draudžiama daryti bet kokius pakeitimus svetainės turinyje. Straipsniai ir kiti dokumentai, nuotraukos bei grafinė medžiaga, kurie nurodyti kaip skirti spaudai, gali būti panaudoti pranešimams spaudoje su sąlyga, kad jie bus pažymėti šiuo autorines teises nurodančiu užrašu: “© [Metai] taikoreikia.lt, Lietuva www.taikoreikia.lt. Visos teisės saugomos.” Už perspausdinimą mokesčio nėra, tačiau mes prašome kopijos savo archyvui. Jei norite pasinaudoti e-parduotuvėje pateikta medžiaga kitais tikslais, susisiekite su mumis: [email protected]

 

Prekiniai ženklai

 

Jei nenurodyta kitaip, visi kompanijų logotipai, prekiniai ženklai, emblemos ir produktų žymėjimai, naudojami TAIKOREIKIA.LT e-parduotuvėje, yra saugomi prekinių ženklų įstatymo. Jie yra TAIKOREIKIA.LT intelektinė nuosavybė. Griežtai draudžiama šiuos prekinius ženklus naudoti be leidimo ar jais piktnaudžiauti; tai bus laikoma prekinių ženklų įstatymo, autorinių teisių įstatymo, kitų intelektinę nuosavybę ginančių įstatymų ar nesąžiningos konkurencijos įstatymo pažeidimu.

 

Duomenų apsauga

 

Rinkdami, naudodami ir apdorodami asmeninius TAIKOREIKIA.LT e-parduotuvės Vartotojo duomenis mes laikomės atitinkamų asmens duomenų slaptumo apsaugos įstatymų. Rekomenduojame perskaityti mūsų pateikiamą informaciją apie privatumą.

 

Kita informacija

 

Šios Naudojimosi Sąlygos yra paremtos Lietuvos Respublikos įstatymais ir Jungtinių Tautų Konvencija, reglamentuojančia tarptautinę prekybą. Jei kuri nors šių Naudojimosi Taisyklių dalis nustos galioti, tai niekaip nepaveiks likusių taisyklių galiojimo.

 

Atsiliepimai

 

Būsime dėkingi, jei parašysite mums savo pastebėjimus. Tačiau privalome jus perspėti, kad mes turėsime teisę be atlygio panaudoti jūsų laiškuose pateiktas idėjas ir pasiūlymus savo produktų vystymui, tobulinimui ir pardavimo gerinimui.